Oferta

Spotkania

Edukacja

Terapia

Prowadzimy zajęcia w formie:

Pobudzenie do aktywności oraz utworzenie pozytywnej relacji między psem a uczestnikami zajęć, poprzez zabawę i obcowaniem z czworonogiem stymulują rozwój zmysłów.

Dostarczamy dawkę wiedzy kynologicznej oraz uczymy:

  • Jak należy zachować się w obecności psa i bezpiecznie do niego podejść,
  • Jak się z nim porozumieć,
  • Jak pies może zachować się w sytuacji stresującej,
  • Kiedy i jak nagradzać psa,
  • Jaką rolę pies odgrywa w społeczeństwie.

Pies motywuje do nauki dzięki przyjaznym warunkom emocjonalnym, pomaga usprawniać sferę intelektualną i poznawczą, co zwiększa przyswojenie wiedzy.

Podczas edukacji z psem doskonalimy umiejętności w zakresie motoryki małej, motoryki dużej, percepcji wzrokowo-przestrzennej, logopedii, matematyki, nauki czytania, kształtowania umiejętności okazywania emocji i uczuć itp.

Indywidualne podejście pomaga w doborze odpowiednich metod lub ćwiczeń zważając na możliwości i potrzeby uczestnika.

Udział psa w terapii powoduje zwiększenie samodzielności uczestnika oraz otwartości na otaczającą go rzeczywistość.

Dla kogo jest dogoterapia?

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych fizycznie oraz intelektualnie
Zajęcia mogą mieć formę jednorazowego spotkania, bądź cyklicznych zajęć w grupie lub indywidualnie
Zajęcia dogoterapeutyczne z dziećmi

Dodatkowe informacje

Tematyka zajęć

Tematyka zajęć dostosowywana jest do zainteresowań i potrzeb uczestników bazując na wszechstronnym rozwoju dzieci i opierając się na podstawie programowej.

Ilość uczestników

Ilość uczestników w grupie podczas dogoterapii nie może liczyć więcej niż 10 osób zdrowych lub 5 osób niepełnosprawnych. Taka ilość osób daje możliwość równomiernego uczestniczenia wszystkich dzieci w zajęciach.

Opiekun podczas zajęć

W czasie dogoterapii wymaga się obecności i aktywnego udziału nauczyciela grupy lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora placówki.

Zajęcia w ogródku

Jeżeli posiadają Państwo własny ogródek istnieje możliwość przeprowadzenia części spotkania na zewnątrz.

Dzieci z psem podczas zajęć dogoterapeutycznych
Dominika i Bordo podczas zajęć dogoterapeutycznych
Dominika i Bordo podczas zajęć dogoterapeutycznych
Dzieci z psem podczas zajęć dogoterapeutycznych

Dzięki dogoterapii możemy

Uczyć się właściwych postaw w stosunku do psa
Rozwijać motorykę małą i dużą
Podnosić swoją aktywność i uczyć się samodzielności
Stymulować zmysły
Doskonalić mowę i wzbogacać zasób słownictwa
Nauczyć się okazywania i rozumienia emocji
Budować poczucie pewności siebie i własnej wartości